KLU Cursussen Kunstgeschiedenis | gentileschi

Gentileschi & vrouwelijke tijdgenoten
Dames in de spotlight

Rijksmuseum Twente presenteert dit najaar een spectaculaire tentoonstelling rond het leven en werk van kunstenaars Artemisia Gentileschi (1593-na1654). Zij was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Italiaanse schilderkunst in de 17e eeuw. Als vrouw manifesteerde ze zich in een mannenwereld zonder zich te conformeren. Deze tentoonsteling is aanleiding eens wat dieper in het werk van deze bijzondere kunstenares te duiken, maar ook de aandacht te vestigen op andere vrouwelijke kunstenaars in de 'oude' kunst tot aan de 19e eeuw. De vrouw als model en muze in de kunst kennen we namelijk wel. Maar waar is de vrouwelijke kunstenaar? Ze lijkt minimaal aanwezig in de westerse kunstgeschiedenis, maar ze is er wel degelijk! In deze cursus zetten we ze in de spotlight: o.a. Gentileschi, Judith Leyster tot Berthe Morisot en Mary Cassat en de nog vele onbekendere dames daartussen. Dat alles gebracht door onze mannelijke docent, maar vrouwelijke-kunstenaars-expert: Barry Heinrichs. 

Anderen kozen ook:

Utrechtse Kunstgeschiedenis

Architectuur en beeldende kunst