KLU Cursussen Kunstgeschiedenis | symboliek in de kunst a

Symboliek in de kunst A
Symbolen, personificaties en allegorieën

Dat de man met lange baard en lendendoekje aan het kruis Jezus Christus voorstelt, weten de meeste mensen wel. Iets minder makkelijk is de zalfpot, waaraan Maria Magdalena te herkennen is. En zien we een adelaar, dan kan het om de Griekse god Zeus, de evangelist Johannes of een verheerlijking van een Romeinse keizer gaan. Zijn de sinaasappelen in het Arnolfini Echtpaar een teken van vruchtbaarheid of van rijkdom? En is het Melkmeisje van Vermeer een onschuldig stilleven van een mens of een zinnebeeld van liefde en erotiek? In deze cursus leert u de belangrijkste symbolen, personificaties, allegorieën en zinnebeelden herkennen. Daarmee doorlopen we de verschillende interpretaties van de beeldtaal door de eeuwen heen en krijgt u handvatten voor het bekijken van zowel christelijke, mythologische als wereldlijke kunst.

Symboliek in de kunst A & B kunnen los van elkaar gevolgd worden en hebben geen vaste volgorde.

Let op: vanwege de Coronamaatregelen is er beperkt plek in deze cursus. We zullen u kort voor aanvang van de cursus informeren over de op dat moment geldende maatregelen. 

Aanbevolen literatuur

Mocht u zich verder willen verdiepen in het onderwerp van deze cursus raden we u de volgende boeken aan. Dit is geen verplichte literatuur voor de cursus.