KLU Cursussen Kunstgeschiedenis | van naakt tot landschap

Van naakt tot landschap
Vier thema’s uit de kunstgeschiedenis

Het naakt keert terug in de kunst tijdens de renaissance. De 17e eeuwse Hollandse schilders  deden alles om illusionistische effecten bereiken in hun stillevens. Kunstenaars uit de 20e eeuw wilden juist de ‘onzichtbare werkelijkheid’ zoals emoties schilderen. Waarom? Dat komt u te weten in deze cursus.

We volgen de kunstgeschiedenis dit keer via belangrijke thema’s. Zo staan we stil bij de weergave van het naakt, het landschap, de ruimte en stofuitdrukking. Vervolgens bekijken we wat voor invloed uitvindingen zoals het perspectief en de olieverftechniek daarop hadden? Of de verftube en de komst van de fotografie? Aan het einde van deze cursus heeft u nieuw houvast voor de rode draad van de kunstgeschiedenis.