KLU Cursussen Kunstgeschiedenis | de kerststal verbeeld

KERSTLEZING

De kerststal verbeeld
Kerstlezing in Sparrendaal

Het kerstverhaal is voor de meeste mensen niet nieuw. De voorstellingen in de kunst van een kerststal lijken op het eerste gezicht de voor de hand liggende figuren te bevatten: Maria en Jozef bij de kribbe met het ‘kindeke’ Jezus in het midden; de Drie Wijzen; de Herders; en de os en de ezel. Maar al snel ontstonden er varianten op dit verhaal. Vond de geboorte plaats in een grot of een stal? Waren er drie wijzen of drie herders? Wie zijn die vroedvrouwen of geknielde figuren die verschijnen? En waarom zit Jozef soms te mokken in een hoekje? In deze speciale kerstlezing bekijken we hoe de geboortescène zich ontwikkelde in de afgelopen eeuwen. Van eenvoudige scenes met de drie wijzen, tot de zeer ‘drukbezochte’ Napolitaanse Kerststal.