KLU Cursussen Kunstgeschiedenis | dieren in de kunst (gorinchem)

+EXCURSIE

Dieren in de kunst (Gorinchem)
Van prehistorische bizons tot stalen spinnen

Deze cursus is niet meer actueel. Kijk voor het huidige programma bij cursusaanbod.

Van oudsher worden dieren al in de kunst weergegeven. Dat begon niet in de klassieke oudheid, maar al ver daarvoor met de prehistorische grottekeningen van o.a. bizons. Aan afgebeelde dieren werden menselijke eigenschappen toegekend, zoals bijvoorbeeld de evangelisten die als leeuw, rund en adelaar worden verbeeld. Waar het dier in de ene periode een symbolische betekenis had, was het in de andere periode een decoratief onderdeel of zelfs een statussymbool. Een uil stond bij de Grieken voor wijsheid, maar komt in prenten van Goya voor als een domme nachtbraker. In deze cursus trekken we de tentoonstelling De koe in de kunst in het Gorcums Museum breder met een overzicht van dieren (en hun baasjes) in de (moderne) kunst. In de laatste les wordt de tentoonstelling tevens bezocht.

Aanbevolen literatuur

Mocht u zich verder willen verdiepen in het onderwerp van deze cursus raden we u de volgende boeken aan. Dit is geen verplichte literatuur voor de cursus.