KLU Cursussen Kunstgeschiedenis | verdieping - meesterwerken

Verdieping - Meesterwerken
8 meesterwerken in hun tijd geplaatst

Deze cursus is niet meer actueel. Kijk voor het huidige programma bij cursusaanbod.

Deze geheel nieuwe cursus is één van twee cursussen die beide een aanvulling vormen op de cursus Inleiding Kunstgeschiedenis. In deze cursus staan 8 grote meesterwerken uit de kunstgeschiedenis centraal. We zoomen (letterlijk en figuurlijk) goed op de werken in. Waarom zijn het meesterwerken en zo belangrijk voor de kunstgeschiedenis? Om deze vraag goed te beantwoorden wordt er ook aandacht besteed aan ander werk van de kunstenaar en de invloed die het kunstwerk heeft gehad.

 

N.B. Deze cursus is ook goed los te volgen. Er wordt echter wel uitgegaan van enige basiskennis van de kunstgeschiedenis. De cursussen 'Verdieping 1: 8 Meestewerken' en 'Verdieping 2: 8 Kunstenaars' hoeven niet nadrukkelijk in die volgorde gevolgd te worden. 

 

Achtereenvolgens komen aan de orde:

1. Brunelleschi - 'Ospedale degli Innocenti': Architectuur en perspectief. 

2. Jeroen Bosch - 'Tuin der lusten': Hellevisioenen 

3. Caravaggio - 'Contarelli kapel': Chiaroscuro en naturalisme 

4. Francisco Goya - 'Saturnus eet zijn zoon': Een waanzinnig genie tussen Verlichting en Romantiek 

5. Van Gogh – 'Het nachtcafé': De geboorte van het expressionisme 

6. Gustav Klimt – 'De Kus': Jugendstil/Art Nouveau 

7. Marcel Duchamp - 'Urinoir'. De geboorte van de conceptuele kunst

8. Henri Cartier Bresson – 'De Sprong': De Fotografie als kunstvorm 

 

Er is niet één specifiek boek dat aanbevolen wordt bij deze cursus, maar in onze webwinkel vindt u wel per onderwerp aanbevolen literatuur.

Aanbevolen literatuur

Mocht u zich verder willen verdiepen in het onderwerp van deze cursus raden we u de volgende boeken aan. Dit is geen verplichte literatuur voor de cursus.