Het vrouwelijk ideaal in de Nazi-propaganda

thumb

In de loop der geschiedenis hebben uiteenlopende machthebbers gebruik gemaakt van propaganda. Gedurende het naziregime (1933-1945) in Duitsland, onder leiding van Adolf Hitler (1889-1945), speelde dit medium een belangrijke rol in het verspreiden van zijn ideologie. In het boek Mein Kampf (1925) formuleerde hij ook zijn gedachten over de plaats van de vrouw in de fascistische samenleving. Zij vervulde namelijk een speciale rol binnen zowel de nazi-ideologie als in de propaganda. Maar hoe zag dit vrouwelijk ideaalbeeld eruit?

Lees meer