KLU Cursussen Kunstgeschiedenis

Artikelen met tag "Christelijke kunst"

Buitenbeentjes in de kerststal

thumb

Het kerstverhaal is voor de meeste lezers niet nieuw. U kent ze wel, de usual suspects bij een goed gevulde kerststal: Maria en Jozef bij de kribbe met het ‘kindeke’ Jezus in het midden; de Drie Wijzen; De Herders; en de os en de ezel. Maar waar komen deze figuren en verhaallijnen vandaan? Uit de Bijbel toch? Niet helemaal dus. Zo wordt er in de Bijbel nergens genoemd dat er drie wijzen uit het Oosten komen. En de os en de ezel worden überhaupt niet genoemd? Zo barsten ook de voorstellingen van de Geboorte in de kunst van de ‘apocriefe’ verhalen: verhalen die niet in de Bijbel staan vermeld, maar wel voortborduren daarop.

Lees meer

Een wonderlijke combinatie

thumb

Religieuze kunst en avant-garde kunst gaan niet goed samen, zo lijkt het. Religieuze kunst bouwt veel op dezelfde heilige thema’s. De kunst van de avant-garde is juist vernieuwend en niets is er heilig. Maar als we inzoomen op de kunst van de negentiende eeuw – een eeuw van grote veranderingen, ook voor kunst en kunstenaars – dan blijkt de combinatie religieuze en avant-garde kunst helemaal niet zo ongewoon.

Lees meer

Christelijke kunst: van verbod tot gebod

thumb

Van een verbod op enige beeltenis van God tot de beeldengroep Laocoön en zijn zoons en de rijk beschilderde Sixtijnse Kapel in het Vaticaan - hét centrum van het westerse christendom. Hoe hebben de christenen deze radicale ommezwaai gemaakt? En waarom? De ontwikkelingen zijn veelomvattend en regionaal te verschillend om de hele lading te dekken. Maar er valt wel een rode draad in de ontwikkeling van de christelijke kunst te ontdekken. 

Lees meer